KURSSITAIKUREIDEN ENSIMMÄINEN VERKKOKURSSI – MITÄ OPIMME?

Julkaisimme viime viikolla, 17.8.2021 Kurssitaikureiden ensimmäisen kurssin “Ideasta kuvaksi – välineitä asiantuntijoille”. Miten Tussitaikurit sitten lähti tälle uudelle verkkokoulutusten areenalle?

Palataan ajassa 2020 joulukuuhun, kun aloimme miettimään pienellä porukalla Tussitaikureiden uuden spin-offin – Kurssitaikureiden – ensimmäisen kurssin tekemistä tosissaan. Olimme jo pidemmän aikaa miettineet, että olemme kehittäneet vuosien saatossa sellaista osaamista, jota haluaisimme jakaa ja opettaa. Näitä ovat esimerkiksi kuvien käyttäminen viestinnässä, piirtäminen, graafinen fasilitointi, tarinankerronta ja improvisaatio. Järjestämiemme fasilitoitujen etäkoulutusten lisäksi halusimme toteuttaa verkkokoulutuksia. 

Keräsimme pienen ryhmän miettimään ja tuottamaan kurssia. Projektipäällikkönä toimi Laura Humppi ja freelancerina sparraamassa oli Hannu Jaakkola, lisäksi vahvistuksena toinen Tussitaikureiden perustajista Aleksis Nokso-Koivisto. Kurssin rakentaminen ei ollut ihan yksinkertaista, ja se veikin pidempään kuin olimme aluksi ajatelleet.

Mitä ongelmia meidän siis täytyi ratkaista?

Tehdään kurssi – Miten ihmeessä valitsemme ensimmäisen aiheen? 

Kurssin aiheen ja aihealueen rajaaminen oli ensimmäinen tehtävämme. Kurssin aiheeseen sopivasti käytimme ideoinnissa myös visuaalisia työkaluja. Sähköiset liimalaput auttoivat suuresti, sillä koko ideointiprosessi toteutettiin etäyhteyksillä.

Liimalappuja tuli lisää ja niitä muuteltiin moneen otteeseen suunnittelun aikana. Saimme näin kuitenkin kerättyä hyvän määrän ideoita lyhyessä ajassa, ja lopulta valinta olikin varsin suoraviivaista.

Miten rakennamme tarpeeseemme sopivan kurssialustan, jolla saamme kurssin julkaistua?

Aloimme sitten selvittää, mitä tarpeita meillä oli kurssin teknisen tuotannon kanssa. Kurssin pitäisi olla saavutettava ja verkossa toimiva. Tutkimme useita vaihtoehtoja eri tavalla ylläpidetyistä ja eri tasoisina palveluina tarjottavista ratkaisuista. Lopulta valitsimme kurssialustaksi WordPress-pohjaisen LearnDashin, joka on muokattavissa moneen suuntaan. Alkuvaiheessa emme tienneet ihan tarkkaan, mitä kaikkea kurssialustalta tarvittaisiin, joten kevyt ja helposti muunneltava alusta toimisi meille parhaiten. Tämä on myös kokonaan itsellä hallussa, joten isommatkin muutokset ovat jatkossa mahdollisia.

Usean eri asiantuntijan tuominen mukaan opettajiksi.

Koska kurssilla käsitellään visuaalisen ajattelun perusteita eri näkökulmista, käytimme hyväksi useampia Tussitaikureita. Aleksiksen ja Lauran lisäksi saimme mukaan Joonas Lehtimäen, Meri Kailannon ja Petra Karisen. Heillä on osaamista ja kokemusta piirtämisestä, projektien vetämisestä ja asioiden selkeyttämisestä monella tavalla. Laura tiivisti sen hyvin: “Alusta asti oli selvää, että tiimin asiantuntemuksesta kurssin onnistuminen ei ainakaan jäisi kiinni. Olimme kaikki uuden luomisen ja oppimisen äärellä.”

Kurssin sisältöä pystyttiin kehittämään tällä porukalla, kunhan saatiin jaettua opettajien roolit ja osat kokonaisuuteen nähden selkeästi. Aleksis oli kurssin alussa mainio puhumaan ajatustyön järjestämisestä ja näkyväksi tekemisestä. Joonas toi piirtäjänä perspektiiviä sekä piirtämiseen että näkemiseen. Näitä täydensi Merin vahva osaaminen tarinallisuuden ja metaforien käytöstä. Petra taas pystyi omalla osaamisellaan sitomaan kokonaisuutta yhteen jakamalla käytännön näkökulmaa ja oikeiden työvälineiden merkitystä. 

Miten rakennamme tarpeeseemme sopivan kuvausstudion kurssivideoiden nauhoituksiin?

Käsikirjoitusten valmistuessa meidän täytyi myös valmistella kuvausstudio. Halusimme paikan, missä pystyisimme tekemään yhdenmukaisia nauhoituksia.  Studiotila, jonka nimesimme Taikaluolaksi, löytyi lähempää kuin arvasimmekaan. Sisaryrityksemme Videotiivisteen ansiosta saimme kehitettyä tarpeeseemme sopivan studion. 

Aleksis kertoi historiasta: “Uusi taikaluola on itse asiassa sama kellarihuone, jossa Tussitaikurien ensimmäisten vuosien piirrosvideot on kuvattu. Huone on pieni ja karu – hyvänä puolena siellä tulee ainakin keskityttyä videon kuvaukseen. Oli vekkulia, että tässä palattiin juurille!”

Mitä askelia on otettava, jotta saamme aikaan toimivan verkkokurssin?

Ensimmäisen kurssin kanssa opimme projektin vaiheistamisesta sekä aikataulujen suunnittelusta ja yhteensovittamisesta. Kun prosessia rakennettiin ensimmäistä kertaa, jouduimme kokeilemaan monia asioita ja samalla oppimaan yrityksen ja erehdyksen kautta. 

Kaiken oppimamme pohjalta hahmottelimme ensimmäisen kurssin opeista kurssisuunnitelman, jolla voisimme seurata prosessia tarkemmin ja ottaa huomioon käsikirjoitus-, piirtämis-, kuvaamis-, äänenkäsittely- ja editointitarpeet oikeaan aikaan. Opimme myös jatkossa rajaamaan kurssin tekijätiimin riittävän tiiviiksi ja selkeytimme muutenkin roolituksia seuraavaa kurssia varten. 

Mitä seuraavaksi?

Ensimmäisen kurssin tekeminen on opettanut meille paljon. Olemme luoneet alustan ja toimintamallin, joiden avulla voimme jatkaa verkkokoulutusten tekemistä. Syksyn aikana kehitämme myös verkkokurssien kuvittamisen ja teknisen toteutuksen paketteja, joita voimme tarjota asiakkaidemme tarpeisiin. Haluamme tehdä myös lisää kursseja, jotka auttavat erilaisia asiantuntijoita kehittymään!

Aloitimme juuri elokuun alussa uuden kurssin tekemistä, ja sen aiheena on “päräyttävä powerpoint” eli visuaalisuuden ja tarinallisuuden käyttö esityksissä. Lisää tietoa tulee syksyn aikana, pysy kuulolla!

Minkälainen kurssi kiinnostaisi juuri sinua? Mistä Tussitaikureiden vahvuudesta haluaisit oppia lisää? Kerro meille, niin voimme ottaa sen huomioon tulevissa sisällöissä.