Henkilö miettii erilaisia visualisoinnin menetelmiä päässään, piirroskuva.

Ideasta kuvaksi – välineitä asiantuntijoille

Status
Et ole vielä ilmoittautunut
Hinta
99 €
Aloita tästä

Et ole vielä ilmoittautunut tälle kurssille.


Ideasta kuvaksi – Välineitä asiantuntijoille 

Miten voit itse tehdä oivalluttavan kuvan tai jäsennyksen? Miten erotut ja tulet ymmärretyksi kuvien avulla?

Verkkokurssillamme opit, miten voit kertoa monimutkaisista asioista mieleenpainuvasti ja vakuuttavasti. Visuaalinen ajattelu on tapa organisoida ja jäsentää ajatuksia, eli siitä on hyötyä myös muuten kuin viestimisessä.

Visuaalisen ajattelun voi oppia ihan niin kuin lukemisenkin.

Kurssi painottuu logiikoiden ja jäsennysten luomiseen ja käsittelyyn. Piirtää ei tarvitse osata ‒ tämä ei ole piirtämisen eikä grafiikan kurssi. Pääpaino on siinä, miten saat esitettyä viestisi visuaalisesti, jolloin se jää paremmin ihmisten mieliin. Kurssi sopii asiantuntijoille, jotka haluavat kehittyä viestijöinä. 

Opit kaiken tarvittavan kurssin aikana.

Tällä kurssilla opit:

  • Mitä on visuaalinen ajattelu ja miten voit hyödyntää sitä käytännössä
  • Miten voit puristaa pitkästä tekstimassasta kuvaajan, joka jää mieleen
  • Miten päätyä oivalluttaviin ja loogisiin kuviin esitystä tehdessä tai
  • Miten visualisoida vaikkapa jokin tuote, palvelu tai konsepti

Kurssilla esitellään konkreettisia esimerkkejä ja tarjotaan osallistujalle työkalupakki, joka soveltuu ilmiön kuin ilmiön graafiseen jäsentämiseen. Kurssin jälkeen uskallat hyödyntää visuaalisuutta rohkeammin oman ajattelun ja oppimisen tukena, erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, fasilitoinnissa sekä muille viestinnässä. 

Näin verkkokurssi suoritetaan:

  • Verkkokurssin sisältö on käytössäsi heti maksun suoritettuasi. 
  • Verkkokurssi sisältää yhdeksän osaa, joista kukin sisältää videoita, tekstiä ja tehtäviä. 
  • Voit suorittaa kurssin itsellesi sopivassa tahdissa. Oppimisen kannalta suosittelemme varaamaan muutamalta viikolta kurssiin yhteensä noin 2 työpäivän verran aikaa,  jotta uusien asioiden omaksuminen olisi tehokkainta.
  • Kurssin aikana voit saada kommentteja esimerkiksi omiin visuaalisiin tuotoksiisi sekä kurssin opettajilta että muilta osallistujilta kurssin osallistujille rajatulla somekanavalla.
  • Kurssin tehtävien tarkoituksena on kannustaa sinua kokeilemaan visuaalisen ajattelun työkaluja käytännössä sekä auttaa kertaamaan ja muistamaan kunkin osan asiat. 
  • Kurssin päätteeksi saat sähköisen sertifikaatin todistuksena oppimistasi visuaalisen ajattelun taidoista.
Tervetuloa visuaalisen ajattelun maailmaan!